WYBIERZ SALON

Jesteś w salonie:

ul. Polna 123

Regulamin akcji promocyjnej „Gwarancja najniższej ceny w Toruniu na polskie płytki ceramiczne”

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Gwarancja najniższej ceny w Toruniu na polskie płytki ceramiczne” jest firma Servitor  Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialności sp. k,  NIP: 8792676986, REGON: 360560160, z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Polnej 123;
 2. Celem akcji promocyjnej jest promocja płytek ceramicznych polskich producentów, oferowanych przez Organizatora;
 3. Promocja obejmuje produkty wszystkich wymienionych producentów: Tubądzin, Paradyż, Ceramika Gres, Nowa Gala, Cerrad;
 4. Akcja promocyjna, którą określa wyżej wymienione hasło obowiązuje wyłącznie na terenie miasta Torunia;
 5. Czas trwania akcji promocyjnej obejmuje okres: 01.12.2016 r – 31.03.2016;
 6. Klientami akcji promocyjnej mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy, które dokonują zakupu w głównym salonie firmy, na ul. Polnej 123 w Toruniu;
 7. Organizator zapewnia najniższe ceny na terenie Torunia, na wszystkie płytki ceramiczne producentów wymienionych w punkcie 3;
 8. Organizator zapewnia równą lub niższą cenę od oferty konkurencyjnej, w dniu zawarcia transakcji sprzedaży między Organizatorem
  a Klientem;
 9. W uzasadnionych przypadkach, aby skorzystać z akcji promocyjnej, na życzenie Organizatora, klient zobowiązany jest do udokumentowania oferty konkurencyjnej za pomocą zdjęcia, kopii oferty, wydruku oferty;
 10. Powyższa dokumentacja musi być przedstawiona przed realizacją transakcji sprzedaży między Organizatorem i Klientem;
 11. Organizator uwzględnia wyłącznie oferty sklepów stacjonarnych, mających swój salon w Toruniu;
 12. Organizator w akcji promocyjnej nie uwzględnia żadnych ofert internetowych;
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania transakcji sprzedaży, jeżeli przedstawiona oferta jest poniżej kosztu zakupu dostępnego dla Organizatora;
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania akcji promocyjnej, bez podania przyczyny;
 15. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Klientów w czasie trwania akcji w salonie firmy Servior, ul. Polna 123, 87-100 Toruń oraz na stronie www.servitor.pl;
 16. Zasady akcji promocyjnej określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa;
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  a w szczególności kodeks cywilny.